Fordele ved strømpeforing

Fordele

Undgå store omkostninger til traditionel udskiftning, ved at renovere på de allerede eksisterende ventilationskanaler med en strømpeforing

Har du et renoveringsprojekt, hvor alle de gamle ventilationskanaler trænger til en udskiftning eller tætning, så kontakt os. Vi kan renovere de gamle rør, med en strømpeforing. Økonomisk set vil der være mange penge at spare og udførelsen af arbejdet er til minimal gene for beboerne.

En komplet udskiftning af alle ventilationskanaler har store omkostninger til nedrivning og genetablering. Dem kan du spare ved at få rørene strømpeforet istedet.

Ved renoveringsprojekter, hvor der skal opsættes udsugningsanlæg og føres udsugning ned til alle lejligheder, kan der være store besparelser at hente, ved at strømpefore de gamle allerede eksisterende kanaler i bygningen.
Du slipper for at skulle sætte nye kanaler op og dermed for at skulle lave store indgreb i bygningen. Det giver en kortere renoveringstid og støv og støjgener for beboerne mindskes.
Vi kan også omdanne de gamle skorstene og affaldsskakte til nye ventilationskanaler.

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud?

Skriv til os

En investering i fremtidige besparelser

Prisen på el stiger hvert år og har gjort det i en lang årrække, så der er flere penge at spare.
Gamle ventilationskanaler, med selv små utætheder, kan medføre et stort lufttab. Ventilationsanlægget skal så bruge meget mere energi på at udskifte luften, og små utætheder kan betyde, at ventilationsanlægget skal bruge 20-30 % mere strøm.
En tætning af de gamle ventilationskanaler kan altså hjælpe til med at mindske din elregning og som en bonus medvirke til en mindsket belastning af klimaet.

Det er endvidere meget lettere at vedligeholde og rense kanalerne efter de er blevet strømpeforet, da der kommer en helt glat overflade på indersiden af kanalen. Den glatte overflade gør det sværere for fedt og snavs, at sætte sig fast, hvilket også medvirker til mindre luftmodstand i kanalerne, mindre pres på ventilationsanlægget, mindre elforbrug og en forlænget levetid af ventilationsanlægget.

En strømpeforing tager ikke lang tid

I langt de fleste tilfælde er den samlede arbejdstid pr. lejlighed omkring en time

Arbejdsgangen vil i langt de fleste tilfælde strække sig over to dage. I perioden skal vi have adgang til ventilationskanalerne i både lejligheden og på loftet/taget. Dette skyldes at der sker en hærdning af tætningsmaterialet, som kan vare natten over.

Det fysiske arbejde i selve lejligheden vil som regel vare en time, fordelt over de to arbejdsdage. Størstedelen af arbejdet kan klares fra toppen af de gamle kanaler, som skal renoveres. Så det er er en proces til minimal gene for beboerne.

Renovering er et grønt alternativ til en komplet rørudskiftning.